Ohud ja soovitused

 • Taga tuleohutus! Ära aseta korstent ja küttekollet hoonetele või muudele kergesti süttivatele objektidele liiga lähedale.
 • Ära põleta end vastu kuuma ahju või korstent.
 • Ära täida saunas olevat veepaaki maksimaalselt, kuna vesi võib keema minnes sealt välja tulla.
 • Ära jäta lapsi ega joobes isikuid kümblustünni või sauna järelvalveta.
 • Vigastuste vältimiseks ära kasuta tünnis või saunas klaasist esemeid.
 • Kümblustünni või sauna sisenemisel/väljumisel ole eriti ettevaatlik, kuna pinnad on libedad.
 • Kümblustünni soovitatav veetemperatuur võiks olla alates 37 kuni maksimaalselt 39 kraadi. Madalama temperatuuriga jahtub keha liiga kiiresti maha ja hakkab külm, samas aga liiga kuum vesi võib tekitada terviseprobleeme.
 • Sauna soovituslik kütmistemperatuur võiks olla alates 70 kuni maksimaalselt 110 kraadi.
 • Südamehaiged ja muude tervise probleemidega isikud peavad kümblustünni või sauna kasutamisel olema eriti ettevaatlikud.
 • Kütmine on mõistlik lõpetada paar kraadi enne normaaltemperatuuri saavutamist, kuna ahjus põlev tuli kütab mõnda aega edasi.
 • Kümblustünni või sauna kasutamise ajal on soovituslik tarbida rohkelt vedelikku.
 • Külmadel ja tuulistel ilmadel on soovituslik kanda mütsi.
 • Külmal perioodil on mõistlik küttepuude lisamine lõpetada, kui veetemperatuur on jõudnud 35 kraadini, ning suvisel ajal, kui veetemperatuur on jõudnud 30 kraadini, kuna ahjus põlev tuli kütab tünni mõnda aega edasi.