Renditingimused

 • Rendilevõtja peab olema vähemalt 18-aastane allkirjaõiguslik teovõimeline isik.
 • Rendilevõtja tutvub ja nõustub Rendilepingu üldtingimustega. Leping sõlmitakse kümblustünni või sauna väljarentimisel koha peal.
 • Rendilevõtja tutvub kümblustünni paigaldusjuhendiga, kui ka ohtude ja soovitustega ning kohustub neid täitma.
 • Rendilevõtja tutvub sauna ohtude ja soovitustega ning kohustub neid täitma.
 • Kümblustünni või sauna kasutamine avalikel üritustel on erikokkuleppel ja eraldi hinnakirja alusel.
 • Rendiperioodi pikkust arvestatakse ühe kalendripäeva kaupa. Pikemaks perioodiks küsi eraldi pakkumist.
 • Üleandmine on alates kell 14:00 ning tagastus järgmisel päeval hiljemalt kell 12:00. Juhul kui ei ole eelneval ja järgneval päeval broneeringuid, siis on rendi kellaajad kokkuleppel.
 • Kui eelnevalt ei lepita kokku kirjalikult teisiti, siis kümblustünn haagisel või saun haagisel antakse üle haagise asukohas (Lähtse või Hüüru aadressil vastavalt väljastusele).
 • Kümblustünn, saun ja inventar tuleb tagastada puhastatult.
 • Kui tooted vajavad peale renti remonti, siis rentnik kohustub tasuma täies ulatuses kõik kulud, mis kuluvad toote töökorda saamisele.
 • Kümblustünnis ja saunas ei tohi transportimise ajal hoida ühtegi eset.
 • Kahjustuste tekkimisel tuleb kahju saanud ese kompenseerida täies ulatuses.

Näiteks: ilma veeta katki köetud ahi tuleb asendada uuega või kompenseerida täies ulatuses. Kriibitud või muud moodi kahjustatud tünni plastiksisu tuleb kinni maksta täies ulatuses, et asendada uuega.